Psychosomatische therapie

Mensen met psychosomatische klachten vallen vaak tussen wal en schip. Spanningsklachten en onverklaarde klachten worden vaak niet breed genoeg aangepakt door een fysio-of oefentherapeut en worden vaak niet praktisch genoeg aangepakt door een psycholoog. Daar waar het gemengde problematiek betreft ( lichamelijk en psychosociaal) is psychosomatische therapie geschikt.

Psychosomatiek gaat uit van een gezond evenwicht tussen lichaam en geest. Raakt u psychisch overbelast of zit u niet lekker in uw vel dan is de kans groot dat u ook lichamelijke klachten krijgt. De psychosomatische oefentherapeut helpt u door middel van oefeningen bewust te worden van uzelf, van de spanningen die u voelt en uw lichamelijke reactie daarop.

U krijgt waardevolle inzichten, handvatten en vaardigheden aangereikt waarmee u in uw dagelijks leven aan de slag kan gaan.

De therapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Een persoon die vastloopt, lichamelijk of geestelijk, houdt zichzelf vaak onbewust tegen.  In de therapie gaat u opzoek naar hoe u zichzelf tegenhoudt en op welke manier u zichzelf weer in beweging kunt zetten. Verstandelijk inzicht alleen is vaak niet voldoende.
In de behandelingen is veel ruimte voor gevoel en emotie. Bewustwording daarvan speelt een centrale rol. Door te luisteren naar de taal van uw lichaam, uw gevoel en emoties, leert u uzelf beter kennen en begrijpen. U leert uw kwaliteiten en persoonlijke kracht ontdekken en gebruiken.
Zo kunt u komen tot het zetten van nieuwe stappen en tot een nieuw evenwicht.

Interventies die gebruikt worden binnen de psychosomatische therapie:

Therapeutische gesprekken, met als doel het verhelderen van het probleem.

In de begeleidende coachingsgesprekken staan we stil bij het probleem waar u mee zit, de situatie waar u in vastloopt en wat u graag wilt bereiken. Het kan gaan om spanningsklachten, veroorzaakt door een situatie op uw werk of in uw privé-leven. Wat gaat niet naar wens en hoe zou u het willen zien? We stellen samen een plan op, waarin we werken aan het bereiken van uw doel.
Er wordt vanuit gegaan dat u met steun van de therapeut zelf de oplossingen voor de problemen kan vinden en stappen kan nemen om beter met de situatie om te gaan die bij u spanning oplevert.

Door te werken aan het oplossen van uw problemen kunt u meer vanuit uw eigen kracht en kwaliteiten leven en werken.
Psychosomatiek kan u net het steuntje in de rug bieden om meer balans en rust in uw leven te krijgen.

Cognitieve gedragstherapeutische behandeltechnieken, waardoor je meer inzicht krijgt in je gedachten, emoties en gedrag en leert daar beter mee om te gaan.

Mogelijke interventies:

  • RET

RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie. Het is een methode om gedachten gevoelens en gedrag waar u last van heeft, om te buigen naar gewenste gedachten, gevoelens en gedrag.

RET gaat ervan uit dat ons denken bepaalt hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. De RET-methode maakt u bewust van irrationele belemmerende gedachten. Belangrijk is dat het bij de gedachten gaat om INEFFECTIEVE gedachten. Gedachten die ervoor zorgen dat u zich rot voelt, of dat u gedrag vertoont waar u niet blij mee bent. Kortom, de gedachten helpen u niet verder.  Doel is om toe te werken naar andere emoties of andere gedrag in zo’n situatie.

 

  • Kernkwaliteiten

Soms komt een bepaalde karakterstructuur naar voren, die belemmerend werkt op de genezing.  Bijv. perfectionisme, oververantwoordelijkheid, gebrek aan assertiviteit enz.. Dit kan dan bewerkt worden in het kernkwadrant.

Het is niet moeilijk om voor jezelf aan te geven wat er beter kan, wat je verkeerd doet, hoe het anders moet: dit is ons met de paplepel ingegoten. De maatschappij is ingesteld om zo min mogelijk fouten te maken. Zaken die goed gaan worden snel vergeten en als normaal geaccepteerd, terwijl je vaak blijft tobben over negatieve zaken. Onrust, zelfkritiek en schuldgevoel worden veroorzaakt door het accent te leggen op de negatieve situaties. Je kunt dat doorbreken door je meer bewust te zijn van de positieve aspecten, waardoor de onrust verdwijnt en je gemotiveerd negatieve aspecten aan kan pakken, waardoor een hoger rendement ontstaat.

Zelfkennis houdt in dat je weet waar je goed in bent en wat je kernkwaliteiten zijn. Kernkwaliteiten horen bij de persoonlijkheid van de mens, het kleurt de mens en maakt hem uniek. Inzicht krijgen in jou kwadrant helpt je om beter inzicht te krijgen in jezelf, je kracht en valkuilen.

Therapeutisch lichaamswerk

  • autogene training

In het dagelijks leven wordt de mens steeds meer geconfronteerd met stressvolle momenten en kan het moeilijk zijn rust en ontspanning te vinden. Autogene training, ook wel geconcentreerde zelfontspanning genoemd, is een manier om te leren het leven vanuit rust tegemoet te treden.

 Doel

Het doel van de training is het op elk gewenst moment tot rust en diepe ontspanning kunnen komen. Door het trainen komt er een omschakeling tot stand van het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel – dat deel van het centrale zenuwstelsel dat de automatische processen in het lichaam, zoals het kloppen van het hart en de ademhaling – regelt, bestaat uit twee delen: het parasympatische en het (ortho)sympatische. Bij spanning, stress is dit laatste deel overactief. Door de training ontstaat er meer harmonie tussen de beide delen.

 Wat is Autogene training?

Autogene training is een oefenmethode om zelf te leren ontspannen. Het woord training geeft al aan dat er een periode nodig is om de techniek aan te leren. Door het uitvoeren van de oefeningen wordt men zich bewust van het lichaam en haar reacties. De oefeningen bestaan uit formules om bijvoorbeeld een gevoel van zwaarte of warmte te leren ervaren. Zwaarte en warmte zijn sensaties die ontstaan als gevolg van een betere doorstroming van bloedvaten.
Na het aanleren van de formules kunt u deze zelf op elk gewenst moment toepassen.

Wanneer en voor wie?

Autogene training kan zowel preventief als curatief (genezend) ingezet worden. Preventief omdat het bijdraagt aan een algemeen gevoel van welbevinden, een verbeterd prestatie-, concentratievermogen, een sterker lichaamsbewustzijn en een verminderd medicijngebruik (bijv. slaap- en kalmeringsmiddelen).
Curatief kan de autogene training ingezet worden bij allerlei klachten die terug te voeren zijn op een verstoorde balans van spanning en ontspanning, ofwel stressgerelateerde klachten zoals: slaapproblemen, chronische vermoeidheid, verhoogde bloeddruk, nek-, schouder-, en rugklachten, hoofdpijn, maag- en darmstoornissen, angst- en paniekstoornissen, rusteloosheid, concentratieproblemen.

  • mindfulness

Mindfulness betekent letterlijk aandachtigheid of opmerkzaamheid; met aandacht aanwezig zijn.

Het is de tegenhanger van: ‘op de automatische piloot dingen doen’. Ons denken is vaak meer bezig met wat is geweest of wat nog gaat komen, dan met de situatie waarin we nu zijn.

Onze gedachten roepen gevoelens op en bepalen ons gedrag, zonder dat we dat willen of weten. We herhalen onszelf. We kunnen ons gespannen voelen en we piekeren ons suf, maar vaak leidt het nergens toe. Het is verbazingwekkend om te ontdekken hoeveel macht we aan onze gedachten toekennen. Ze kunnen ons gek maken, en dat gebeurt ook vaak

Je leert aanwezig te zijn bij alles wat zich in het huidige moment aandient: onrust, pijn, spanning, ontspanning, vermoeidheid, boosheid, blijdschap enz. Door niet meteen in de actie te schieten, maar te blijven zitten, geef je jezelf de kans om je gedachten, je gevoelens en de sensaties in je lichaam beter te leren kennen. Door aandacht word je bewust van je automatismen, je ingesleten sporen, je herhaling van gedrag. Vanuit deze bewustwording kun je kiezen: in welke gedachte investeer je en welke laat je met rust. Je bent niet langer slaaf meer van je eigen denken, voelen en doen. Daarmee creëer je vrijheid, rust en ontspanning.

Voor wie

De mindfulness therapie is geschikt….

voor iedereen die behoefte heeft aan meer innerlijke rust, tevredenheid en goede energie. voor iedereen die zich in een druk leven beter staande wil houden. voor iedereen die kampt met stressgerelateerde klachten zoals spanning angst, het gevoel geleefd te worden, burnout, depressieve klachten piekeren, vermoeidheid, chronische pijn en slaapproblemen. voor iedereen die wil leren om meer te genieten van het leven en het hier en nu.

  • jacobson

Onze spieren zijn veel vaker in werking dan we denken. Wie bijvoorbeeld naar een tenniswedstrijd of naar een film zit te kijken, spant meestal ongemerkt heel wat spieren: we zitten ‘gespannen’ te kijken of we vinden het een ‘spannend’ stuk. Wie angstig is, piekert, spant ook, meestal ongemerkt heel wat spieren. Veel ‘spanning’ kan op de duur slecht zijn:
Angsten, zorgen leidt tot spierspanning, wanneer spieren lange tijd gespannen zijn, kunnen er lichamelijke klachten optreden:
Spierspanning leidt weer tot lichamelijke klachten, men kan in een spiraal terecht komen.

Oefening is nodig om uit deze spiraal te komen. Het is niet zo moeilijk om een aantal spieren van armen, benen, nek of rug te spannen en te ontspannen. Maar het wordt al veel moeilijker om de spieren van het voorhoofd of de buik te ontspannen. We zijn er ons namelijk niet van bewust waar alle spieren en spiertjes van ons lichaam zitten en of we ze gespannen houden of niet. De spieren zo diep mogelijk ontspannen is al evenmin eenvoudig.

Methode Jacobson’ is een actieve progressieve ontspanningsmethode, waarbij men een spier eerst actief en bewust spant en daarna ontspant. Het ‘progressieve’ is dat men via deze methode de ontspanning steeds meer verdiept. Langzamerhand krijgt de patiënt meer kontrole over spanningen in zijn lichaam en heeft hij minder last van klachten.

Het doel van zijn methode is om tot volledige lichamelijke en geestelijke ontspanning te komen.

  • KI- oefeningen

Wat is KI?

Ki is Japans voor energie, de universele kracht waarvan alles wat leeft gebruik maakt. Ki is het resultaat van de eenwording van lichaam en geest. Eenheid van lichaam en geest is in wezen een natuurlijk ‘zijnstoestand’ waarin ieder mens geboren wordt, maar waarvan wij het bewustzijn in ons opgroeien in de samenleving verliezen. In de Ki-training leer je te voelen hoe het is om die Ki-energie te gebruiken waardoor je zowel lichamelijk maar vooral geestelijk heel sterk kunt zijn zonder spierkracht te gebruiken. In China wordt deze energie “Chi” (zoals in Tai Chi en Chi Quong) genoemd.

Doel van de training is dat u letterlijk meer in uw kracht bent. U  voelt zich zekerder in moeilijke situaties, u gaat beter met uw lichaam om en leert naar uw lichaam te luisteren, u gebruikt uw kracht beter en efficiënter, u wordt minder snel moe en u kunt pijn beter verdragen.

Als het zwaartepunt en uw aandacht zich in het Ki-punt bevinden ( het punt ongeveer 3 cm onder de navel ), staat u in verbinding met uw gevoel. Van oudsher zeggen mensen: “denk niet met het hoofd, maar met de onderbuik”

Het is een prachtige focusoefening die goede resultaten geeft bij onder andere paniek- en angstgevoelens.

  • Aandachtstraining/focussen

“Focussen” is het richten van de aandacht op het lichamelijk ervaren van gedachten en emoties. Klachten die in de therapie besproken worden, kunnen op een lijfelijke manier worden ervaren. Door te focussen op de lichamelijke uiting van psychische klachten, kunnen de klachten helder in kaart gebracht worden. Daardoor worden er nieuwe inzichten verworven in problemen en emoties die vaak aanvankelijk alleen vaag aanwezig of moeilijk te omschrijven waren. Het doel van focussen is het beter onder controle krijgen van emoties, door de lichamelijke ervaring van die emoties te leren kennen.

  • Assertiviteitstraining:

Grenzen stellen is het tegenovergestelde van pleasen. Het gevolg van te weinig grenzen aangeven kan zijn dat u zich niet serieus genomen voelt, dat u niet gezien wordt of dat u geen respect ervaart. Dit zijn hele vervelende situaties, waarom is grenzen stellen dan toch zo moeilijk? Het kan zijn dat u bang bent dat mensen u niet meer aardig vinden, dat u bang bent om anderen teleur te stellen of dat u zich schuldig voelt als u nee zegt.

Mensen die goed en duidelijk hun grenzen kunnen aangeven worden meer gerespecteerd, er wordt rekening met ze gehouden en ze worden geregeld aardig gevonden. Hoe dubbel is dit eigenlijk? Het kan dus zomaar zijn dat u het verkeerde gedrag kiest om aardig gevonden te willen worden.

Het steeds over u grenzen laten gaan kost energie. Vaak ontstaan er klachten als:

– vermoeidheid

– ontevreden gevoel

– irritatie

– spanning

– ongeduld

– boosheid

– geen zin hebben in…

– vol hoofd met allerlei scheve situaties

U kunt uzelf helpen met het gebruiken van communicatiemethode waarmee u grenzen leert aangeven en toch de (vriendschaps-) relatie kunt behouden.

Bent u benieuwd wat totaaltherapie voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact op. Kijk voor meer informatie ook op www.psychosomatiek-heiloo.nl